100,00 

DIAGNOSTYKA UKŁADU RUCHOWEGO NARZĄDU ŻUCIA 
ZASADY REKONSTRUKCJI ZWARCIA

pod redakcją Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej

ISBN 978-83-87717-34-6
Wydanie II uaktualnione (wznowienie), Otwock, 2023

Skuteczne leczenie protetyczne zależne jest od prawidłowej diagnozy. Wnikliwa diagnostyka układu ruchowego narządu żucia wymaga dokładnej znajomości anatomii i fizjologii układu stomatognatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem określonych stanów okluzji i artykulacji, oraz przeprowadzenia wielu badań klinicznych, radiologicznych i analizy instrumentalnej. Zagadnienia te przedstawili autorzy z Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykorzystując aktualne piśmiennictwo naukowe oraz własne, wieloletnie doświadczenie kliniczne. Książka jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów protetyków, ale także dla ogółu lekarzy dentystów, zainteresowanych tą tematyką, techników dentystycznych i studentów stomatologii.

AUTORZY
lek. stom. Artur Anulewicz
lek. stom. Ewa Gawor
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
dr n. med. Monika Wojda
Recenzent:
prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski
Redakcja i korekta:
dr n. med. Wiesław Krajewski
Redakcja  techniczna, skład i przygotowanie do druku:
SaroProjekt Olga Saracen
- +

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.