Stomatologia Współczesna

Suplement 2/1999

Ergonomia pracy zespołów stomatologicznych. Techniki zespołowe pracy w stomatologii ogólnej
Ergonomics in the dental team. Techniques of team work in general dentistry

lek. stom. Mariola Iwanowska-Sosnowska, Centrum Stomatologii SC, Olsztyn
lek. stom. Marta Bogdan, Centrum Stomatologii SC, Olsztyn
lek. stom. Beata Kołakowska-Wo?niczka, Centrum Stomatologii SC, Olsztyn

Słowa kluczowe: ergonomia, praca na cztery i sześć rąk, zespół stomatologiczny

U progu XXI wieku i wejścia do Unii Europejskiej stomatologia polska stanęła przed wielkim wyzwaniem całkowitej zmiany dotychczasowych systemów pracy, organizacji struktur i motywacji działania. Część ambitnych lekarzy próbuje już dzięki olbrzymiej sile woli wprowadzać nowatorskie rozwiązania, opłacane zwykle czasem na rekreację, życie rodzinne i rozwój pozazawodowy, nie wspominając już nawet o nakładach finansowych. Działania te powinny być ogólnie popierane i wspomagane.

Key words: dental ergonomics, four-handed, six-handed dentistry, dental team

Zastosowanie białek substancji podstawowej szkliwa (Emdogain) w regeneracji przyzębia
Periodontal regenerative potential using enamel matrix proteins (Emdogain)

dr Lars Heijl, Department of Periodontology, Göteborg, Medical Director, Biora, Malmö Sweden


Słowa kluczowe: 
regeneracja przyzębia, białka substancji podstawowej, szkliwa

Jedną z dróg regeneracji przyzębia jest próba naśladowania biologicznego procesu obejmującego rozwój zębów, a szczególnie rozwój korzenia i tkanek podtrzymujących. Podstawą koncepcji Emdogainu (Biorą AB, Malmó, Szwecja) jest odkrycie faktu, że białka substancji podstawowej szkliwa biorą udział nie tylko w tworzeniu szkliwa, ale odgrywają także rolę w formowaniu bezkomórkowego cementu (Hammarstrom 1996 i 1997).

Key words: periodontal regeneration, enamel matrix proteins

Emdogain w leczeniu kieszonek kostnych. Opis przypadków
Emdogain in the treatment of periodontal osseous defects. A case report

prof. dr hab. Alicja Kaczmarczyk-Stachowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie
Witold Jurczyński, Zakład Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie

Słowa kluczowe: Emdogain, kieszonki kostne, regeneracja kości, zdjęcia rtg

Celem badań było użycie preparatu Emdogain przy 11 zębach podczas operacji płatowej w leczeniu kostnych defektów w periodontopatiach. Wyniki wskazują na dobrą stabilizację zębów, zmniejszenie patologicznych kieszonek kostnych, częściową odbudowę kości.

Key words: 
Emdogain, bony pockets, bone regeneration, X-ray

The purpose of this study was to evaluate the use of Emdogain at 11 teeth after flap operations for the treatment of periodontal osseous defects. The results showed a good stabilization of teeth, reductions of pathological bony pockets and bone regeneration with partialy filled periodontal osseous defects.

IPS EMPRESS®2 – nowe możliwości estetycznych uzupełnień protetycznych
IPS EMPRESS 2 – new possibilities for aesthetic dental restorations

dr hab. Krzysztof Niewiadomski, Ivoclar Vivadent Polska
lek. stom. Anna Szczepanik, Ivoclar Vivadent Polska

Od 30 lat wykonywane są bardzo dokładne, trwałe i estetyczne korony i mosty z materiałów ceramicznych napalanych na metalu. Pomimo wielu modyfikacji, jakich dokonano w ciągu tych lat, praktycznie nie jest w pełni możliwe odtworzenie wyglądu zębów naturalnych, a także całkowite zamaskowanie konstrukcji metalowej za pomocą tego typu materiałów.


Wstępne obserwacje kliniczne wypełnień z materiału Galloy

Galloy restorations in preliminary clinical assessment

lek. stom. Agata Czajka-Jakubowska asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu
prof. AM dr hab. n. med. Janina Stopa, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM w Poznaniu

Słowa kluczowe: stop galu, Galloy, stopy do bezpośredniego, wypełniania ubytków, ocena kliniczna

Galloy jest nowym, pozbawionym rtęci stopem do odbudowy twardych tkanek zęba. Materiał ten wykazuje duże podobieństwo właściwości fizyko -mechanicznych do amalgamatu srebra. W badaniu klinicznym, wykonanym bezpośrednio po polerowaniu powierzchni wypełnień oraz 3 i 6 miesięcy po zabiegu oceniono 22 uzupełnienia w ubytkach klasy I wg Blacka oraz 28 w ubytkach klasy II. Wyniki uzyskane po 3 i 6 miesiącach obserwacji nie różnią się znacząco. Podczas ostatniego badania stanu wypełnień pięciu z nich nie zaakceptowano z powodu szorstkiej powierzchni, a jednego z powodu odłamania części wypełnienia.

Key words: gallium alloy, Galloy, alloys for direct filling of cavities, clinical assessment

This article provides Information about a new, mercury – free restorative alloy – Galloy. Its physical and mechanical properties are similar in most ways to amalgam. The authors placed 22 class l and 28 class II restorations. Immediately after polishing, 3 and 6 months later the restorations were clinically examined. There was little difference found at the 3-months evaluation compared to the 6-months results. In the last clinical trial 5 restorations were unaccepted because of surface roughness and 1- restoration fracture.

Wstępna ocena kliniczna materiału Ariston pHc
An initial clinical evaluation of the material Ariston pHc

lek. stom. Rafał Wiench, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Zabrzu
lek. stom. Katarzyna Pakosz, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Zabrzu
lek. stom. Małgorzata Skucha-Nowak, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Zabrzu
dr n. med. Iwona Płocica, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia AM w Zabrzu

Słowa kluczowe: Ariston pHc, wstępna ocena kliniczna, ubytki, wypełnienia

Celem pracy była ocena kliniczna wypełnień z materiału Ariston pHc (firmy Vivadent). Ogółem wykonano 128 wypełnień w ubytkach klasy I i II wg Blacka. Badania kontrolne przeprowadzono bezpośrednio po założeniu wypełnień oraz po upływie 3 i 6 miesięcy odpowiednio w 123 (96,4%) i 116 (90,8%) przypadkach, stosując skalę Ryge`a. Ocena kliniczna materiału Ariston pHc potwierdziła jego dobre właściwości, a szczególnie: adaptację brzeżną, estetykę oraz biokompatybilność.

Key words: Ariston pHc, initial clinical evaluation, cavities, restorations

The aim of the study was an initial clinical evaluation of restorations using the material Ariston pHc.
128 restorations were placed in class l and II cavites. Restorations were assessed immediately, and after 3 and 6 months, in 128 (100%), 123 (96,4%) and 116 (90,8%) cases, respectively. During examination the Ryge scale was used. The initial clinical evaluation of Ariston pHc allows for a positive opinion of its properties: marginal adaptation of the material, aesthetics and biocompatibility.

Estetyka w stosowaniu wkładów koronowo-korzeniowych
Esthetic Post Placement

Oprac. lek. stom. Monika Minor, Denmed, Tarnów

Zwykle przy stosowaniu wkładów koronowe-korzeniowych nie przywiązuje się szczególnej wagi do kwestii estetyki, chociaż zachowanie jej zasad z pewnością polepsza efekt końcowy odbudowy, pozytywnie wpływając na jej odbiór przez pacjenta. Zdarzają się jednak przypadki występowania korzeni o cienkich ścianach lub cienkiego brzegu dziąsłowego, które powodują, że ciemna barwa metalu, z jakiego wykonano wkład, jest wyraźnie widoczna, co wywołuje negatywne odczucia estetyczne. Również korony ceramiczne charakteryzują się ograniczoną przejrzystością, umożliwiającą jednak przenikanie światła i barwy metalu wkładu przez warstwę porcelany.


Kryteria doboru środków do znieczuleń miejscowych

Criteria for the selection of local anaesthetics

Oprac. lek. stom. Marianna Miazek-Wagner

Jednym z podstawowych celów współczesnej stomatologii jest eliminacja bólu podczas leczenia, która zapewnia komfort zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, pozbawiając ich niepotrzebnego stresu. Ponadto znieczulenie miejscowe pacjenta ułatwia pracę lekarzowi.
Pomimo tych niewątpliwych korzyści stosowanie tego typu znieczuleń nadal nie jest w naszym kraju powszechne. Być może powodem są wątpliwości związane z ich bezpieczeństwem.


Nowości firmy Dentsply De Trey

New items from Dentsply De Trey

W 1997 r. podczas wystawy sprzętu i materiałów stomatologicznych w Kolonii (IDS – International Dental Show) firma Dentsply De Trey zaprezentowała własną koncepcję profesjonalnego, stomatologicznego leczenia zapobiegawczego obejmującą materiały, narzędzia i urządzenia przeznaczone do stosowania w profilaktyce stomatologicznej (ryc. 1). W tym roku program ten został uzupełniony o trzy nowe produkty: Seal&Protect™, Cario-doc® i Periobac™.

Zastosowanie quadrofunkcyjnych monomerów QM w precyzyjnych masach wyciskowych Aquasil
The application of quadrofunctional monomers QM in Aquasil precise impression materials

lek. stom. Agnieszka Anna Pacyk, Densply De Trey

Firma Dentsply w roku 1995 po raz pierwszy zastosowała nowy rodzaj monomerów tzw. quadrofunkcyjnych (QM), aby udoskonalić aplikację i właściwości mas poliwinylsiloksanowych.

Małe sterylizatory parowe techniczne normy europejskie w przygotowaniu
Small steam autoclaves – European technical norms in preparation

inż. Daniele Tosi, członek Europejskiej Komisji CEW

Europejska Komisja Techniczna (CEN TC 102 wg5), w skład której wchodzą delegacje wszystkich państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, ustala referencyjną normę techniczną dla małych sterylizatorów parowych, określając przy tym aktualny stan rozwoju tej dziedziny.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.