Stomatologia Współczesna

Suplement 1/1999

Zasady postępowania stomatologicznego z pacjentem ze zwiększonym ryzykiem
Dental management of the high-risk patient

lek. med. Robert Houba, Klinika Stomatologiczna Szpitala Klinicznego w Pilźnie
lek. med. Jiri Zemen, Klinika Stomatologiczna Szpitala Klinicznego w Pilźnie

O leczeniu stomatologicznym pacjentów z podwyższonym ryzykiem, wynikającym z ich podstawowej choroby, napisano już wiele prac. Nadal jednak w piśmiennictwie brakuje publikacji, która w sposób zwięzły i uporządkowany gromadziłaby różnorodne informacje dotyczące tego ważnego problemu. Dlatego podjęliśmy próbę opracowania praktycznej instrukcji opieki nad pacjentem z podwyższonym ryzykiem, przeznaczonej dla lekarzy stomatologów. Przygotowano ją na podstawie około trzystu publikacji naukowych. Ze względu na różnorodność wymienionych jednostek chorobowych i czynników ryzyka w pracy przedstawiono jedynie schematy postępowania terapeutycznego w określonych przypadkach. Zapoznając się z nimi lekarz nie może zapomnieć o tym, że każdego pacjenta powinien traktować indywidualnie.

O wypełnianiu materiałami złożonymi ubytków w zębach trzonowych. Stomatologia adhezyjna -leczenie skuteczne, choć niełatwe
The restoration of molars with composite materials

lek. stom. Maria Dubielecka-Kittel, Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, Zakład Stomatologii Zachowawczej AM w Warszawie

dr n. med. Leopold Wagner, IS CSK WAM w Warszawie

dr n. med. Marek Kittel, 3M POLAND

Badania statystyczne prowadzone wśród stomatologów europejskich na przełomie lat 80. i 90. ujawniły, że 94% lekarzy uznawało amalgamat za materiał pierwszego wyboru do wypełniania ubytków w zębach trzonowych i przedtrzonowych (Christensen 1990). Pięć lat pó?niej grupę tę stanowiło 76% populacji lekarzy dentystów, a 22% wskazało materiał złożony jako materiał pierwszego wyboru (Christensen 1995). Według badań prowadzonych dla potrzeb firm dentystycznych w końcu lat 90. już 68% dentystów używa materiałów złożonych do wypełniania ubytków w zębach trzonowych i przedtrzonowych. Jest to wynik imponującego postępu stomatologii adhezyjnej oraz nieuzasadnionych obaw pacjentów przed – raczej teoretyczną – toksycznością amalgamatów.


Retencja trzech rodzajów wkładów koronowo-korzeniowych cementowanych za pomocą pięciu różnych cementów

Retention of three endodontic posts cemented with five dental cements

Brett I. Cohen, Mark K. Pagnillo, Ira Newman, Barry Lee Musikant, Allan S. Deutsch – Autorzy są pracownikami ośrodków naukowych w Stanach Zjednoczonych

Podstawową funkcją wkładu koronowo-korzeniowego jest zapewnienie utrzymania materiału do ostatecznej odbudowy części koronowej zęba. Zdolność cementu do zapewnienia odpowiedniego utrzymania wkładu, zwłaszcza pasywnego, wpływa więc znacząco na prognozę powodzenia odbudowy. Dostępne opracowania podają również, iż konstrukcja, długość oraz typ wkładu koronowo-korzeniowego odgrywają istotną rolę w jego zachowaniu podczas obciążeń czynnościowych.

This study compared retentive values of three posts (Flexi-Post, Access-Post, and ParaPost) cemented with five cements (Flexi-Flow, zinc phosphate, Advance, Duet and Ketac-Cem) plus a control group that consisted of a Flexi-Post No. 2 dowel without cement. The use of Flexi-Flow cement in this study provided a post with the greatest retention using either a passive or active post design, split-shang threaded post desing. The threaded Flexi-Post dowel is more retentive than the passive posts; AccessPost and ParaPost dowels. The use of a threaded split-shank post in combination with Flexi-Flow cement would offer a clinician a more retentive platform for a core restoration.


Compolute® – pierwszy materiał złożony do cementowania z kapsułki Compolute® łączy wysoką siłę adhezji i doskonałą estetykę z łatwością postępowania

Compolute – the first composite material for cementing in a capsule

Emile Hofstetter

COMPOLUTE, podwójnie utwardzany materiał złożony przeznaczony do adhezyjnego cementowania, jest łatwy w użyciu i umożliwia uzyskanie trwałego, silnego połączenia przy znakomitej estetyce. Ten nowy produkt, przeznaczony specjalnie do osadzania stałych uzupełnień protetycznych z materiałów złożonych i ceramicznych wykonanych metodą pośrednią, uzupełnia grupę materiałów do cementowania, takich jak DURELON, KETAC-CEM czy SONO-CEM, w których produkcji firma ESPE ma już wieloletnie doświadczenia.


SINFONY – kompozyt nowej generacji

SINFONY – a new generation composite

Axel Dittrich

W uzupełnieniach protetycznych obowiązują szczególne kryteria: piękne nie jest to, co nieskazitelne, piękne jest to, co naturalne. Naśladowanie natury wiąże się przy tym ze sprostaniem największym wymaganiom. SINFONY – ultracząsteczkowy materiał kompozytowy firmy ESPE stwarza takie możliwości.


FibreKor – wkłady koronowo-korzeniowe /Jeneric & Pentron/

FibreKor – post cores

(L.W.)

Włókna szklane są z powodzeniem już od dawna stosowane w wielu dziedzinach przemysłu. W stomatologii mniej więcej od 30 lat próbuje się je wykorzystać w produkcji materiałów używanych w stomatologii zachowawczej i protetyce. Stwierdzono, że optymalne właściwości mechaniczno-fizyczne materiałów zawierających włókna szklane można uzyskać jedynie przy dokładnym wniknięciu żywicy w wiązki włókien.


Definite – nowoczesny substytut amalgamatu

Definite – a new amalgam substitute

lek. stom. Michał Wojtkiewicz, spec. chirurgii szczękowo-twarzowej

Mija ponad stuletni okres powszechnego stosowania amalgamatu. Jego udoskonalonym substytutem jest DEFINITE, nowoczesny materiał do wypełnień w kolorze tkanki zęba, opracowany przez firmę Degussa Dental, wyprodukowany na bazie organicznie zmodyfikowanej ceramiki (ormocer), doskonale zastępujący nie tylko amalgamat, lecz także materiały złożone i kompomery. Ten nowy produkt jest wyjątkowo zgodny biologicznie, ponieważ jak stwierdzono, nie uwalnia żadnych resztkowych monomerów, a jego skurcz polimeryzacyjny został w porównaniu z kompozytami znacznie zmniejszony. DEFINITE ma dobre właściwości mechaniczne i estetyczne, doskonale przylega do ścian ubytku, charakteryzuje się minimalnym wchłanianiem wody w środowisku jamy ustnej, czego skutkiem są zredukowane zmiany objętości wypełnienia i rozpuszczalności metrycy. Ponadto uwalnia jony fluoru, wapnia i jony fosforanowe oraz ma zdolność ich uzupełniania.

Systemy implantologiczne firmy ITI BONEFIT Straumann, Szwajcaria
ITI BONEFIT implant systems

Implantologia jest dyscypliną stomatologii, którą interesuje się coraz więcej lekarzy. Zwiększa się również liczba pacjentów, którzy chcieliby dzięki implantom zyskać nowe uzębienie.

Trójwymiarowe (3D) obrazy rentgenowskie bez potrzeby większych inwestycji
Three dimensional x-rays

Oprac. B.G.

Konwencjonalne urządzenia do wykonywania obrazów rentgenowskich mogą być obecnie udoskonalone dzięki możliwości wytwarzania wysoko rozwiniętych obrazów trójwymiarowych. Instrumentarium Imaging, fiński ekspert w zakresie technologii zdjęć rentgenowskich, prezentuje nowe możliwości w swojej opatentowanej technologii TACT™ (Tuned-Apreture Computed Tomography). Technika ta ma zastosowanie w diagnostyce medycznej oraz dentystyce.

Nowości firmy Ultradent
What`s new from Ultradent

(L.W.)

Ultra-Etch AB – wytrawiacz zawierający dodatkowo chlorek cetylpirydyny; PQ1 – Perma Quick – jednoskładnikowy materiał łączący; Vitalescence – światłoutwardzalny materiał złożony; PermaFlo – światłoutwardzalny materiał złożony o niskiej gęstości (lejący); Endo Seal – uszczelniacz do gutaperki zawierający ZOE; UltraLeve – preparat znoszący nadwrażliwość.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.