Stomatologia Współczesna

NR 6/2001

Współczesne koncepcje patogennych mechanizmów występowania nadwrażliwości zębiny. Część II: Leczenie nadwrażliwości zębiny
Modern concepts on the pathogenic mechanisms of dentin hypersensitivity. Part II: Treatment of dentin hypersensitivity

lek. stom. Marek Oloś, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: nadwrażliwość zębiny, laseroterapia, IFRD, lakiery fluorowe, pasty do zębów

Celem pracy była ocena skuteczności obecnie stosowanych preparatów i metod w leczeniu nadwrażliwości zębiny na podstawie piśmiennictwa.

Key words: 
dentin hypersensitivity, laser therapy, IFRD, fluoride varnishes, dentifrices

The purpose of the study was to evaluate the efficacy of various currently used desensitising agents and treatment methods in the therapy of dentin hypersensitivity, on the basis of the literature.

 

Ocena wpływu trzech rodzajów narzędzi endodontycznych na kształt wierzchołkowej części kanałów korzeniowych
Evaluation of the shaping of the apical part of the canal using three types of endodontic instruments

dr n. med. Sławomir Ledzion, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Słowa kluczowe: narzędzia endodontyczne, kształt kanału

Istotnym etapem leczenia endodontycznego jest nadanie właściwego kształtu kanałowi korzeniowemu, a zwłaszcza jego wierzchołkowej części. W związku z występowaniem na rynku wielu różnych narzędzi endodontycznych postanowiono określić, w jaki sposób jest kształtowana wierzchołkowa część kanałów prostych, średnio i silnie zakrzywionych, opracowanych przez trzy różne narzędzia endodontyczne. W badaniach (w płaszczy?nie poprzecznej) stwierdzono, że najlepszą jakość opracowania kanałów uzyskano po zastosowaniu maszynowych narzędzi niklowotytanowych ze skróconą częścią roboczą (LightSpeed).

Key words: endodontic instruments, canal shape

The investigation of extracted teeth sectioned in the horizontal plane evaluated the shape of the apical part of straight, moderately and severely curved canals prepared with three different types of endodontic instruments. The highest quality of canal preparation was obtained after using machine nickel-titanium instruments with a shortened working part (LightSpeed).

 

Zapalenie przyzębia jako objaw chorób ogólnoustrojowych
Periodontitis as a symptom of systemic diseases

prof. dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Renata Stawicka-Wychowańska, Zakład Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie


Słowa kluczowe: 
zapalenie przyzębia, choroby ogólnoustrojowe

Autorki przedstawiają klasyfikację ogólnoustrojowych czynników modyfikujących i powodujących choroby przyzębia oraz rozważane leczenie.

Key words: 
periodontitis, systemic diseases

The authors present the new classification of periodontal diseases modified by systemic factors and treatment considerations.

 

Współczesne poglądy na temat stosowania systemów wiążących w pokryciu pośrednim i bezpośrednim miazgi
Current opinions on the use of adhesive systems in direct and indirect pulp capping

lek. stom Anna Lenartowska-Piontek, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
lek. stom. Anna Biczysko-Murawa, asystent Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Janina Stopa, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


Słowa kluczowe: 
systemy wiążące, pokrycie miazgi, biokompatybilność

Celem pracy jest przedstawienie współczesnych poglądów na temat reakcji miazgi po aplikacji systemów wiążących na bazie żywic. Cytowane badania prowadzono na zębach zwierzęcych i ludzkich, a systemy wiążące stosowano zarówno w pośrednim, jak i w bezpośrednim kontakcie z miazgą.
Na podstawie dostępnej literatury przedstawiono opinie na temat zdolności systemów do izolacji kompleksu zębinowo-miazgowego oraz ich biozgodności z tkankami.

Key words: 
adhesive systems, pulp capping, biocompatibility

The purpose of this review was to present current opinions on the pulp response following the application of adhesive systems. The quoted research was performed on both animal and human teeth and the adhesive resins were applied to deep dentin or directly to the pulp.
Based on the available dental literature, Information concerning the biocompatibility and the sealing ability of adhesive systems to the dentinpulp complex was presented.

 

Antybakteryjne działanie preparatu Consepsis na izolowane z kanałów korzeniowych wybrane szczepy bakterii beztlenowych
Antibacterial activity of Consepsis on selected anaerobic bacteria isolated from root canals

dr n. med. Zofia Marzec-Koronczewska, adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii PAM w Szczecinie
dr n. med. Alina Kaczmarek, adiunkt Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii PAM w Szczecinie

Słowa kluczowe: glukonian chlorheksydyny, bakterie beztlenowe, iryganty kanałowe

Celem pracy była ocena antybakteryjnego działania preparatu Consepsis zawierającego 2% glukonian chlorheksydyny (Ultradent, USA) na wybrane bakterie beztlenowe uzyskane z 44 zainfekowanych kanałów korzeniowych. Zastosowano metodę dyfuzyjno-krążkową. Na podłoża agarowe, z nałożonymi uprzednio zawiesinami bakterii beztlenowych, nakładano krążki bibułowe nasączone preparatem Consepsis. Po 24-godzinnej inkubacji mierzono strefy zahamowania wzrostu wokół krążków. Badania wykazały zahamowanie wzrostu wszystkich testowanych bakterii. Uzyskane strefy zahamowania wzrostu różniły się w zależności od rodzaju bakterii. Badania laboratoryjne wykazały, że Consepsis jest skutecznym preparatem przeciwbakteryjnym do redukowania liczby bakterii w kanałach zębowych i może być stosowany jako skuteczny irygant w trakcie leczenia endodontycznego.

Key words: chlorhexidine glukonate, anaerobic bacteria, root canal irrigants

The study was undertaken to evaluate the antimicrobial activity of Consepsis, containing 2% chlorhexidine gluconate solution (Ultradent, USA), on selected anaerobic bacteria obtained from 44 root canals with infected pulp. The agar diffusion test was the method used. After inoculation of agar plates with anaerobic bacteria, paper discs soaked with Consepsis were placed onto the Petri dish. After overnight incubation the zone of inhibition of microbial growth was recorded in millimetres. In the laboratory evaluation Consepsis showed a substantial zone of inhibition against all tested bacterial strains. The zone diameters varied for the different anaerobes. The results of the laboratory study showed that Consepsis is an effective antimicrobial agent, reducing numbers of bacteria from the root canals, and can be used as an effective irrigant during endodontic therapy.

 

Nowa klasyfikacja chorób przyzębia: wrodzone i nabyte czynniki miejscowe oraz deformacje śluzówkowo-dziąsłowe modyfikujące przebieg choroby przyzębia
A new classification of periodontal diseases -developmental or acquired deformities and conditions

prof. AM dr hab. n. med. Renata Górska, kierownik Zakładu Chorób Błony ?luzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Renata Stawicka-Wychowańska, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
lek. stom. Małgorzata Nędzi-Góra, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: czynniki miejscowe związane z zębami, deformacje śluzówkowo-dziąsłowe okotozębowe, deformacje śluzówkowo-dziąsłowe wyrostka bezzębnego, uraz zgryzowy

Autorki prezentują kolejną jednostkę według nowej klasyfikacji Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej: wrodzone i nabyte czynniki miejscowe oraz deformacje śluzówkowo-dziąsłowe modyfikujące przebieg choroby przyzębia.

Key words: localized tooth-related factors, mucogingival deformities around teeth/on edentulous ridges,
occlusal trauma

The authors present the next condition aprior to the new AAP classification of periodontal diseases: developmental or acquired deformities and conditions.

 

Profilaktyka pierwotna próchnicy u kobiet w ciąży
Caries prevention in pregnant women

lek. stom. Maria Dubielecka-Kittel, Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Słowa kluczowe: ciąża, profilaktyka próchnicy, Streptococcus mutans, chlorheksydyna, ksylitol

Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono możliwość transmisji bakterii próchnicowych zawartych w ślinie matki do jamy ustnej dziecka, szczególnym uwzględnieniem Streptococcus mutans. Wskazano metody opóźniające zasiedlenie jamy ustnej dziecka przez te bakterie.

Key words: pregnancy, caries prevention, Streptococcus mutans, chlorhexidine, xylitol

A review of the literature concerning the possibility of transmission of cariogenic bacteria, inhabiting the mother`s mouth, to the child is presented and discussed. Special attention is given to Streptococcus mutans. Methods of delaying colonization of the child`s mouth by this bacteria are pointed out.

 

Barwy i światło w stomatologii estetycznej
Colours and light in aesthetic dentistry

dr Valter Devoto, absolwent Uniwersytetu w Genui, specjalność – stomatologia zachowawcza (rok ukończenia 1991). Wykładowca na kursach zawodowych we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Anglii w zakresie stomatologii estetycznej; własna praktyka lekarska w Sestri Levante; od 1996 r. członek Akademii Stomatologii Zabiegowej, od 1998 r. członek Włoskiej Akademii Stomatologii Zachowawczej

W ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowano znaczny wzrost użycia materiałów złożonych, szczególnie w obrębie zębów przednich, co spowodowane jest zwiększającym się znaczeniem zachowawczego postępowania przy estetycznej odbudowie uszkodzonych zębów. Przy wyborze materiału złożonego należy brać pod uwagę nie tylko jego wystarczającą wytrzymałość mechaniczną, ale również optymalne właściwości optyczne, a co za tym idzie i estetyczne.

 

Retencja materiału odbudowującego zrąb koronowy zastosowanego z trzema różnymi wkładami koronowo-korzeniowymi
Retention of a core material supported by three post head designs

 

Brett I. Cohen – Mark K. Pagnillo, Ira Newman, Barry Lee Musikant, Allan S. Deutsch – Autorzy są procownikami ośrodków badawczych w Stanach Zjednoczonych

 

Wytrzymałość zespołu wkład-odbudowany zrąb koronowy na obciążenia zgryzowe, jak i jego szczelność warunkuje trwałość całego uzupełnienia. Jeśli wkład lub materiał odbudowujący koronę zęba ulegnie uszkodzeniu, to spowoduje to uszkodzenie całego uzupełnienia. Powodem, dla którego stosuje się wkład koronowo-korzeniowy, jest wzmocnienie uzupełnienia przez zapewnienie struktury zwiększającej retencję materiału odbudowującego zrąb koronowy do tkanek zęba. To właśnie powoduje, że kształt części koronowej wkładu koronowo-korzeniowego jest tak ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za stworzenie solidnej podbudowy dla materiału odbudowującego zrąb koronowy. Chociaż przeprowadzono wiele badań in vitro wkładów koronowo-korzeniowych, dotyczyły one jednak retencji utrzymującej wkład w kanale korzeniowym. W pracach tych zajmowano się wpływem długości, szerokości wkładu, rodzaju wkładu (wkłady aktywne, wkłady pasywne), rodzaju użytego cementu (kompozytowy, glasjonomerowy, cynkowo-fosforanowy) na zmianę wielkości retencji. Badano również wytrzymałość na pękanie materiałów odbudowujących zrąb koronowy, opartych na różnego typu wkładach koronowo-korzeniowych, oraz wytrzymałość samego materiału odbudowującego zrąb koronowy. W doświadczeniach tych była przykładana wzrastająca siła, aż do momentu zniszczenia próbki (pęknięcie zespołu wkład/materiał odbudowujący lub pęknięcie zęba).

This in vitro study compared the retention of 2 types of core build-up materials (Ti-Core titanium-reinforced composite and a GC Miracle Mix silver-reinforced glass ionomer) supported by 3 post head designs (Flexi-Post, AccessPost, and Cerapost dowel). For all test groups, heads of the posts were placed into the core material at a 90-degree angle to the surface. Test specimens (unloaded) were then placed into a special jig and retention test was performed using an 810 MTS testing machine.

 

Sprawozdanie z Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Report from the Scientific Meeting of the Polish Pharmaceutical Association

 

dr n. med. Joanna Chłapowska

 

W dniach od 19 do 22 września 2001 roku w Poznaniu odbył się XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – “Farmacja w XXI wieku”. Honorowy patronat nad Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, a w skład Komitetu Honorowego weszli: Minister Zdrowia – Grzegorz Opala, Główny Inspektor Farmaceutyczny – Maria Gtowniak, Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny, Wojewoda Wielkopolski – Stanisław Tamm, JM Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Stefan Jurga oraz JM Rektor Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu -prof. dr hab. Leon Drobnik.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.