Stomatologia Współczesna

NR 2/2010

Odczucie bólu podczas opracowywania przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia metodą abrazji powietrznej
Pain sensation during noncarious cervical lesions preparation with air abrasion method

Z Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej AM w Szczecinie
lek dent. Jacek Organa – praktyka prywatna w Łodzi
prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko – kierownik Zakładu

Z Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo-Twarzowej III Katedry Chirurgii UM w Łodzi
dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz – kierownik

Słowa kluczowe: abrazja powietrzna, przyszyjkowe ubytki niepróchnicowego pochodzenia, ból, NRS

Metoda abrazji powietrznej umożliwia minimalnie inwazyjną preparację ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia, zapewniając większy komfort leczenia i mniejsze odczucia bólowe pacjentów. Celem pracy była ocena natężenia bólu podczas opracowywania wyżej wymienionych ubytków metodą abrazji powietrznej. Grupę badawczą stanowiło 31osób dorosłych obojga płci w wieku 23–70 lat. Leczeniem objęto 58 ubytków. W badaniu zastosowano urządzenie do abrazji powietrznej Sandman Futura (Zenith Dental) z użyciem ścierniwa z ziaren tlenku glinu o średnicy 29µm i 45µm. Poziom natężenia odczuwanego bólu mierzono według skali NRS. Całkowity brak bólu stwierdzono w 43 przypadkach (74,2%) przy użyciu ścierniwa 29µm oraz w 39 przypadkach (67,3%) przy użyciu ścierniwa 45µm. Stwierdzono statystycznie znamiennie silniejszy ból w czasie opracowywania ubytków ścierniwem o średnicy 45 μm (0,55±1,08) niż cząstkami 29µm (0,45±0,88) : K-S= 3,992, p<0,00001. Abrazja powietrzna może być metodą z wyboru w leczeniu przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia, ze względu na ograniczenie odczuć bólowych w trakcie pracy, zwłaszcza z użyciem ziarnistości 29µm.

Key words: air abrasion, noncarious cervical lesions, pain, NRS

Air abrasion technique enable minimally invasive preparation of noncarious cervical lesions, ensuring greater comfort of treatment and smaller pain sensations in patients. The aim of the study was to evaluate the intensity of pain during above–mentioned lesions preparation with air abrasion method. The investigated group consisted of 31 adult unisex patients aged 23-70 years. 58 cavities were treated. Air abrasion unit Sandman Futura (Zenith Dental) was used in the study with aluminium oxide abrasive with grains in diameter of 29 and 45 μm. Intensity of experienced pain was measured with numerical scale NRS. Total painless was found in 43 cases (74,2%) with using 29 µm abrasive and in 39 cases (67,3%) with using 45µm abrasive. During lesions preparation with 45 μm abrasive statistically significant stronger pain (0,55±1,08) than with 29 μm abrasive (0,45±0,88): K-S= 3,992; p<0,00001 was found. Possibly air abrasion will be the method by choice in the treatment of noncarious cervical lesions for the reason of limited pain sensations while working especially with 29µm abrasive.

Wiedza palących pacjentów odnośnie rakotwórczego wpływu dymu tytoniowego w etiologii raka
The knowledge of smoking patients concerning the influence of tabacco smoke in etiology of lip carcinoma

Z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr M. Pirogowa w Łodzi
dr n. med. Konrad Wroński
dr n. med. Roman Bocian


Z Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia Katedry Polityki Ochrony Zdrowia UM w Łodzi
dr n. ekon. Adam Depta

Słowa kluczowe: rak wargi, palenie, pacjenci, wiedza

Rak wargi stanowi 0,7% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce i stanowi od 8% do 12% nowotworów występujących w obrębie głowy i szyi (Bień, Pustuła 2003). Rak wargi występuje 5 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet (Bień, Pustuła 2003, Anderson 1971, Aubry, MacGibbon 1985, Baker, Krausa 1980, Blomqvist i wsp. 1991). W około 93% przypadków rak wargi dotyczy wargi dolnej, w około 5% przypadków wargi górnej, a w blisko 2% przypadków kąta ust (Bruger i wsp. 1986, Buzzell 1996, Cox i wsp. 1991, Dardanoni i wsp. 1984, Decker, Goldstein 1982, Doll 1991, Fry, Ley 1989). Za czynniki kancerogenne uznaje się palenie tytoniu, ekspozycję na promieniowanie słoneczne, zakażenie wirusami HSV i HPV, picie alkoholu oraz przebywanie w wysokich temperaturach (Fry, Ley 1989, Gecht 1980, Granstein 1995, Kvasnicka 1965, Levin i wsp. 1950, Lindeqvist, Teppo 1978, Lindeqvist 1979 Lindeqvist i wsp. 1979, Molnar i wsp. 1974). Najczęstszym typem patomorfologicznym – blisko 98% – w złośliwych nowotworach wargi stanowi rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepitheliale) (Baker, Krausa 1980, Blomqvist i wsp. 1991, Bruger i wsp. 1986, Buzzell 1996, Cox i wsp. 1991). Pozostałymi rzadziej występującymi nowotworami złośliwymi są: rak podstawnokomórkowy (carcinoma basocellulare), czerniak i raki z drobnych komórek gruczołów ślinowych (Baker, Krausa 1980, Blomqvist i wsp. 1991, Bruger i wsp. 1986, Buzzell 1996, Cox i wsp. 1991, Dardanoni i wsp. 1984, Decker, Goldstein 1982, Doll 1991, Fry, Ley 1989).

Key words: lip carcinoma, smoking, patients, knowledge

Introduction: Lip carcinoma constitutes 0,7% of all malignant neoplasms in Poland and from 8% to 12% of all cancers appearing within the head and the neck are. Smoking, sun exposition, infection with HSV and HPV viruses, drinking alcohol and exposure to high temperatures are all considered to be carcinogens.Objectives: The objective of this research was to examine patients’ knowledge concerning the carcinogenic influence of tobacco smoking on lip carcinoma. Material and methods: A group of 200 smoking patients treated in Doctor Pirogow’s High Specialized Hospital in Lodz was interviewed by means of the author’s own survey in which tools were used to examine patients’ knowledge concerning the carcinogenic influence of tobacco smoke on lip carcinoma. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programmes. Results: The analysis of the results shows that 188 (94,0%) are not aware of the carcinogenic influence of tobacco smoke on lip carcinoma etiology. Among 200 respondents, 12 (6,0%) stated otherwise. Conclusions: The results of the research demonstrate clearly that patients are not knowledgeable about a carcinogenic influence of smoking on lip carcinoma etiology. Diagnosis of lip carcinoma and referring the patient to the appropriate medical institution for further diagnosis and treatment should become as important for each dentist as treating caries. Dentists should inform smokers about a carcinogenic influence of smoking and promote a healthy lifestyle among them.

Procesy przebiegające w trakcie adaptacji pacjenta do protez i czynniki na nie wpływające
Processes occurring during patient’s adaptation to dentures and factors influencing them

Z Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej CePeLek, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. dent. Agata Cieślak – stażysta
prof. zw. dr hab. n. med. Jan Trykowski

Słowa kluczowe: adaptacja do protez, protezy ruchome, leczenie protetyczne

Oddanie pacjentowi uzupełnień protetycznych do użytku rozpoczyna złożony i często trudny dla niego okres adaptacji. Dobre zaadaptowanie się do zmienionych przez lekarza warunków w jamie ustnej oznacza niejednokrotnie sukces leczenia protetycznego. W pracy, na podstawie piśmiennictwa, omówiono procesy przebiegające w trakcie adaptacji oraz opisano czynniki mające wpływ na prawidłowy przebieg tego zjawiska.

Key words: denture adaptation, removable dentures, prosthetic treatment

Giving the patient new prosthesis begins a complex and sometimes difficult for the patient adaptation period. Good adaptation to conditions in the oral cavity changed by the dentist often means a successful prosthetic treatment. The study, based on the literature, describes the processes occurring during patient’s adaptation and discusses the factors influencing the proper course of this phenomenon.

Cementy glasjonomerowe w świetle analizy naukowej 
Glass Ionomer Cements: some scientific analisys

prof. Karl Heinz Friedl – Uniwersytet w Rosenburgu, Niemcy
Oryginalna publikacja w Romanian Journal of Medicine, vo. XII nr 6/2009. Publikacja za zgodą Wydawcy

W nowoczesnej stomatologii zachowawczej dużo uwagi poświęca się minimalnej preparacji tkanek zęba oraz stosowaniu adhezyjnych materiałów odtwórczych, które wywierają działanie terapeutyczne na zdemineralizowaną zębinę. Wygania te spełniają w idealny sposób cementy glasjonomerowe. Cementy glasjonomerowe (GIC) o wysokiej lepkości wykazują, w porównaniu z tradycyjnymi GIC, udoskonalone właściwości fizyczne dzięki zastosowaniu w nich optymalnego rozkładu polikwasów oraz rozmiarów cząsteczek w macierzy GIC o wysokim poziomie wiązań krzyżowych.

Obturacyjny bezdech podczas snu – propozycja leczenia
S
leep apnoea – proposal of treatment

Oprac.: mgr Wiesław Królikowski – firma Denon Dental
dr J. Karbowski – prywatna praktyka stomatologiczna


Sen jest podstawową potrzebą człowieka. Ma wpływ na jego zdrowie i funkcjonowanie. Dobowe zapotrzebowanie na sen jest względnie stałe, nie ulega więc dużym zmianom w ciągu życia, chociaż – jak potwierdzają badania i obserwacje – obecnie śpimy nieco mniej niż na przełomie XX wieku.

Bezpieczeństwo najważniejsze 
Safety is important

Oprac. GW

Nawet potencjalne niebezpieczeństwa należy eliminować. Z tego właśnie założenia wychodzi firma GlaxoSmithKline (GSK), która – co godne podkreślenia – z własnej inicjatywy ostrzega użytkowników kremu przeznaczonego do mocowania protez Corega Extra Strong przed nieprawidłowym jego stosowaniem.

Meridol Halitosis – nowość przez wielu oczekiwana

dr n. med. J. Karbowski

Rynek stomatologiczny wzbogacił się o nowy produkt, płyn Meridol Halitosis opracowany przez znaną wśród stomatologów szwajcarską firmę GABA International. Jest to pierwszy oferowany gabinetom i dostępny w aptekach płyn, który likwidując przyczyny przykrego zapachu z ust, czyli halitozy, skutecznie ją redukuje.

Colgate® Sensitive Pro–Relief™

Oprac.: GW

Wiele różnych past do zębów, wśród których znajdują się również te zalecane do uśmierzania bólu będącego efektem nadwrażliwości zębiny jest aktualnie na rynku. Firma Colgate–Palmolive, jeden z wiodących światowych producentów środków higieny jamy ustnej, zaprosiła w lutym do warszawskich Złotych Tarasów dziennikarzy z prasy branżowej i poczytnych czasopism na prezentację nowej pasty Colgate® Sensitive Pro–Relief™, w której wykorzystana została rewolucyjna, opatentowana przez Colgate, technologia Pro–Argin™, mająca dotychczas zastosowanie jedynie w produkcie używanym podczas zabiegów przeprowadzanych przez lekarza dentystę w gabinecie stomatologicznym (pisaliśmy o tym w numerze 4/2009 „Stomatologii Współczesnej).

Kolejna wyprawa Med Tour Pressu. Polscy dentyści w Australii i Nowej Zelandii 
Polish Dentists in Australia and New Zealand

Juliusz Minakowski

W lutym br. blisko 60–osobowa grupa stomatologów przebywała w Australii i Nowej Zelandii. Organizatorem wyjazdu był Med Tour Press International Sp. z o.o. (m. in. wydawca “Stomatologii Współczesnej”), firma znana środowisku stomatologicznemu nie tylko jako wieloletni wydawca literatury stomatologicznej, ale także jako dobry planista i organizator oryginalnych wyjazdów edukacyjnych i poznawczych do różnych miejsc i krajów świata. Głównym motywem lutowej wyprawy był Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny (7th International Orthodontic Congress), który odbył się w Sydney w dniach 06.02–09.02.2010. Właśnie z tego powodu znaczną część wyjeżdżających stanowili lekarze ortodonci i nauczyciele akademiccy z Warszawy, Łodzi, Białegostoku, Krakowa. Podkreślenia wymaga fakt, że kilka koleżanek z polskiej grupy, niezależnie od uczestnictwa w obradach kongresowych, miało programowe wystąpienia i prezentacje.

Mniej podatku przy wynajmie prywatnego majątku 
News in finances for dentists

Grzegorz Rogaczewski, Jakub Urbaniak – doradcy podatkowi – www.dziesięcina.pl

Długo zapowiadana zmiana przepisów w zakresie opodatkowania tzw. prywatnego najmu w końcu weszła w życie. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 roku wprowadziła jednolitą stawkę ryczałtu od przychodów z najmu w wysokości 8,5 %.

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
The new authorities in Polish Dentist Society

Informacja Prezydium Zarządu Gółwnego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego:
dr n. med. Jolanta Pytko-Polończyk – Sekretarz Generalny PTS
dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk – z-ca Sekretarza Generalnego PTS

W dniach 25–26 lutego 2010 roku we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Głównym celem zebrania było udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybór nowych władz PTS. Zebranie sprawozdawczo–wyborcze poprowadzili: profesor Stanisław Majewski i doktor Wojciech Bednarz. Na sali obecnych było 102 delegatów, spośród 118 uprawnionych do głosowania. Ustępujący Zarząd Główny, pod przewodnictwem prezydenta PTS, prof. Marka Ziętka, uzyskał jednogłośnie absolutorium zebranych delegatów.

XVII Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii
im. Michała Kłopotowskiego

XVII Scientific Conference Dentistry Students in Lodz

XVII Konferencję Naukową Studentów Stomatologii im. M. Kłopotowskiego odbyła się w Łodzi w dniach 24–25 kwietnia 2010 roku. To jedyna studencka, międzynarodowa konferencja stomatologiczna organizowana w naszym kraju co dwa lata, nieprzerwanie od 1980 roku. To jednocześnie jedna z największych konferencji naukowych w Polsce. Konferencja ma formę konkursu, w wyniku którego najlepsze prace są nagradzane. Nagrody są uhonorowaniem przedwcześnie zmarłego młodego, ambitnego studentastomatologii, laureata wielu nagród i wyróżnień – Michała Kłopotowskiego. Po raz pierwszy w 1980 roku autorom najlepszych prac wręczył je prof. Włodzimierz Józefowicz.

Konferencja ma charakter międzynarodowy. Podobnie jak w poprzednich latach mamy zaszczyt gościć młodych naukowców z Europy Środkowo–Wschodniej. Tym razemwezmą w niej udział studenci oraz młodzi lekarze z Rosji, Rumuni, Łotwy oraz Węgier. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowanerównież prace studentów oraz stażystów z niemal wszystkichPolskich uczelni. Wygłoszonych zostanie ponad 80 prac, które podzielone zostały na dwie kategorie: kliniczno–badawcze oraz poglądowe.

Podobnie jak w latach poprzednich, organizatorami XVII Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. M. Kłopotowskiego byli Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Łodzi.

Patronat medialny nad zjazdem objęło Wydawnictwo Medyczne Med Tour Press Int.
Sp. z o.o.

Konferencja odbywała się pod auspicjami Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego.

Kierownik Zakładu Protetyki

dr hab. n. med. Beata Dejak

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.