Stomatologia Współczesna

NR 1/1994

 

Rozwój i stan obecny materiałów łączących wypełnienia z tkankami zęba

dr n. med. Elżbieta Jodkowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
doc. dr hab. med. Jan Trykowski, kierownik IS CSK WAM w Warszawie
dr n. med. Leopold Wagner, specjalista z zakresu pedodoncji, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

W pracy omówiono historię i rozwój materiałów łączących ze szczególnym uwzględnieniem adhezji do zębiny. Zwrócono uwagę na ważność tego problemu w nowoczesnej stomatologii, na możliwości technologiczne i oczekiwania lekarza dentysty. Artykuł podzielono na trzy wynikające z siebie niezależne części: wstęp, materiały łączące III generacji i materiały łączące IV generacji. Praca ta jest wstępem do szerokiego opracowania tego istotnego zagadnienia.

Based on the literature the development of bonding materials were discussed with specjal regard to their adhesion to dentine.

Zastosowanie materiałów złożonych w stomatologii wieku rozwojowego

dr n. med. Joanna Szczepańska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi
dr n. med. Jacek Pypeć, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi
dr hab. med. Magdalena Wochna-Sobańska, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi

Autorzy przedstawiają mozliwości zastosowania materiałów złożonych u dzieci, w leczeniu próchnicy, enamelopatii rozwojowych, urazowych uszkodzeń zębów, a także w szynowaniu rozchwianych zębów i umocowaniu stałych aparatów ortodontycznych.

The authors present possibilities of applying composite resins with children in treatment of caries, anmelopathies, traumatic fracture of teeth, splint for stabilization of traumatically displaced teeth and attachment of solid orthodontic applicances.

Estetyczne wypełnienia w zębach przednich i bocznych z zastosowaniem nowych materiałów i technik

dr n. med. Elżbieta Jodkowska – adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie

Wprowadzanie coraz doskonalszych materiałów i nowych technik do stomatologii zachowawczej związane jest z rozwojem materiałów adhezyjnych, zapewniających w warunkach klinicznych skuteczne i trwałe połączenie twardych tkanek zęba z materiałami wypełniającymi.

The emploiment of new systems and techniques allows complete reconstruction of anterior and posterior in esthetic way where the conventionally used materials and techniques were not sufficient.Laminate veneer of composite materials technique and porcelain venner technique allows complete reconstruction of stained and destroyed teeth in various situations. Onlays and inlayns usage ensures the perfect reconstruction of posteriors teeth.

Hybrydy drobnocząsteczkowe – skład, struktura, właściwości i wymagania

dr n. med. Leopold Wagner , adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS CSK WAM w Warszawie

Na podstawie piśmiennictwa omówiono budowę, skład i właściwości najnowszej generacji hybrydowych materiałów złożonych. Zwrócono uwage na elementy warunkujące uzyskanie oczekiwanego efektu klinicznego po uzupełnieniu twardych tkanek zęba.

The new light curing fine-particle hybrid composites have enhanced physical properties and excellent esthetics. This paper discusses the composition, structure, properties and clinical requirements for this materials.

Ocena kliniczna szczotek do zębów Signal Professional

prof. dr hab. med. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu
dr n. med. Małgorzata Radwan-Oczko, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu

lek. stom. Elżbieta Sołtan, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu
lek. stom. Monika Gajewska, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu
lek. stom. Dorota Bader-Orłowska, asystent w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu

Celem pracy była kliniczna ocena skuteczności usuwania płytki nazębnej za pomocą szczotki do zębów Signal Professional. Przeprowadzone badania, w których posługiwano się wskaźnikami płytki OHI oraz Modified Navy Plaque Index wg Rustogi, pozwoliły stwierdzić, że testowana szczotka spełnia swoje zadanie i może w pełni uzyskać akceptację PTS.

In course in our examinations we used OHI plaque index and Modified Navy Plaque Index according to Rustogi. The results of our work entiteled us to the statement that the examined tooth brush is fully efective and may be accepted by the Polish Dental Association (PTS).

Kliniczna ocena materiału złożonego Tetric (doniesienie wstępne)

lek. stom. Marianna Miazek-Wagner, IS CSK WAM w Warszawie
doc. dr hab. med. Jan Trykowski, specjalista z zakresu stomatologii zachowawczej i protetyki, kierownik IS CSK WAM w Warszawie

dr n. med. Leopold Wagner, specjalista z zakresu pedodoncji; adiunkt w Zakładzie Stomatologii IS CSK WAM w Warszawie
lek. stom. Jan Osytek, adiunkt w Zakładzie Protetyki IS CSK WAM w Warszawie

Klinicznej ocenie poddano materiał złożony utwardzany światłem widzialnym Tetric. W badaniach wykorzystano test Ryge. Po rocznej obserwacji wykonanych wypełnien, stwierdzono, że adaptacja brzeżna, kształt anatomiczny i stabilność koloru wynosi 100% ocen A. Nie zaobserwowano przypadków przebarwienia brzegu wypełnienia i objawów próchnicy wtórnej. Początkowy dobór prawidłowego koloru wypełnienia stanowił 85% A i 15%B.

In 51 patients, 62 fillings were introduced from the light curing Tetric composite material which were after 6 and 12 months of observation. A high quality of Tetric was found, since all studied features of fillings, positive opinions were obtained. Clinical findings at 12 months were excellent.

Nieiniekcyjne metody zwalczania bólu w stomatologii

dr n. med. Hanna Alwas-Danowska, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Wizyta w gabinecie stomatologicznym zwykle kojarzy się pacjentom z przykrą koniecznością związaną z dużym cierpieniem. W dążeniu do eliminacji tego rodzaju poglądów i oczekiwań lekarz stomatolog nierzadko uciekać się musi do różnych metod znieczulenia. Zgodnie ze współczesną wiedzą o fizjologii powstawania, przewodzenia i percepowania bólu metody znieczulenia można sklasyfikować w trzech grupach:
1) środki (metody) oddziałujące na receptory bólowe
2) środki (metody) znoszące przewodzenie bodźców bólowych
3) środki (metody) działające odśrodkowo na percepcję bólu

The work “Noninjectional Methods of Relieving Pain in Dentistry” deals with noninjectional methods of anasthesia which are in accordance with the present tendencies in pain relief and can be used in clinical practice. The presented methods include acupuncture (with the proposal of the pressure massage of the specific points), electroanalgesia, hypnosis, sonalgesia, premedication, general anesthesia, lasers.

Dwuletnie obserwacje kliniczne wypełnień wykonanych z materiału kompozycyjnego Brilliant Esthetic Line

dr hab. med. Maria Borysewicz-Lewicka, kierownik Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
lek. med. i stom. Małgorzata Stefańska, asystent Zakładu Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Ocenie klinicznej poddano 121 wypełnień ubytków próchnicowych wszystkich klas wg Blacke`a wykonanych z materiału kompozycyjnego Brilliant Esthetic Line. Badania przeprowadzono po upływie 12 i 24 miesięcy od chwili założenia wypełnienia, oceniając jego utrzymanie, powierzchnię, kształt anatomiczny oraz adaptację brzeżną. Materiał, w opinii lekarzy przeprowadzających badanie, zapewnia uzyskaniewysokiej jakości klinicznej i estetycznej wypełnień.

121 fillings made of compound material hardened with a visible light Brilliant Esthetic Line were evaluated clinically. Clinical studies were done after 12 and 14 month. Colour discoulouration of the filling edge, anatomical shape, marginal adaptation, occurance of secondary caries were estimaten. The evaluated material has very good esthetics and fulfills clinical requirements.

Wybielanie zębów

dr hab. med. Danuta Piątowska, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

Tematem pracy jest wybielanie zębów pozbawionych żywej miazgi, zębów leczonych endodontycznie i zębów żywych. Praca na temat wybielania zębów martwych, moja i dr Pawlickiej, ukazała się również w Czasopiśmie Stomatologicznym nr 6-7 z 1992 r.

Przydatność materiałów złożonych w gabinecie protetycznym

lek. stom. Adam Grobelny, specjalista z zakresu protetyki i ortodoncji Przychodni Stomatologicznej SK WAM w Łodzi, kierownik gabinetu stomatologii ogólnej
lek. stom. Jan Osytek, adiunkt w IS CSK WAM

Wychodząc naprzeciw potrzebom, w natłoku różnych informacji, chciałbym napisać kilka zdań na teamt zastosowania materiałów złożonych w gabinetach protetycznych. Nie omówię zastosowania materiałów złożonych w pracowniach protetycznych, (np. techniki Dentacolor, Biopaque, Licupast czy Chromasit-Spectrasit), gdyż lekarz nimi nie pracuje. Najczęściej stosujemy kompozyty do odbudowy twardych tkanek zębów, w których ubytki powstały w sytuacjach urazowych – dotyczy to głównie zębów przednich. W zębach bocznych częściej leczymy skutki próchnicy. Inne zastosowanie materiałów złożonych to: odbudowa licówki w moście lub koronie, samodzielna licówka na ząb, wkład koronowo-korzeniowy, wkład koronowy, natychmiastowa korona lub most, uruchomienie zębów.

Postępy w endodoncji – wrażenia z VI Kongresu Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego w Londynie

dr hab. med. Danuta Piątowska, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi
lek. stom. Joanna Łaszkiewicz, asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Łodzi

W dniach 10-13 listopada 1993 r. uczestniczyliśmy w VI Kongresie Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (European Society of Endodontology – ESE). Kongresy tego Towarzystwa odbywają się co 2 lata.

Stomatolodzy a Izby Lekarskie

lek. stom Janusz Święcicki

Reprezentacja stomatologów w Izbach Lekarskich została zagwarantowana w 1989 roku. Aktualnie w siedemdziesięciodwuosobowym składzie NRL uczestniczy 11 stomatologów, w jedenastoosobowym składzie prezydium NRL zasiada trzech stomatologów. Na 12 komisji problemowych NRL 3 organizują stomatolodzy.

Primum non nocere – przede wszystkim nie szkodzić

Marek Kittel
Marianna Miazek-Wagner

Ustawa o izbach lekarskich z 1989 roku spowodowała szybki wzrost prywatnych praktyk stomatologicznych. Większą ich część stanowią do dzisiaj gabinety z jednym fotelem i lekarzem pracującym bez asysty. Coraz silniejsza konkurencja i ubożenie pacjentów utrwaliło inwestowanie w tanie materiały, aby utrzymać względną rentowność gabinetu. Taka pozornie zdrowa ekonomicznie praktyka obniża znamiennie skuteczność zabiegów. Brak realnych możliwości monitorowania jakości pracy i eliminowania przypadków niskiego poziomu prywatnych usług stomatologicznych, przy jednoczesnej agonii “uspołecznionej” służby zdrowia – to dramatyczny problem społeczny. Brak jasno zdefiniowanych i skutecznych mozliwości roszczeń wobec lekarzy określa wciąż jeszcze paradoksalnie słabą pozycję pacjenta. Młody, a raczej odmłodzony rynek prywatnych usług stomatologicznych, efemeryczny i chaotycznie rozwijający się z natury nie prezentuje utrwalonych tradycji środowiskowych, których jedyną ostoją są ośrodki akademickie.

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.