REDAKCJA / EDITORIAL STAFF:

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF:

prof. dr hab. med. Jan Trykowski

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

dr n. med. Juliusz Minakowski

REDAKTOR PROWADZĄCY / EXECUTIVE EDITOR:

mgr Grażyna Wołujewicz

REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGE EDITORS:

lek. dent. Zuzanna Bogacz – język angielski
Anna Z. Minakowska – język angielski

REDAKTORZY TEMATYCZNI / ASSOCIATE EDITORS:

dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka (protetyka stomatologiczna – dental prosthetics)
dr n. med. Beata Penar-Zadarko (promocja zdrowia, profilaktyka stomatologiczna – health promotion, dental prophylaxis)
dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk (ortodoncja – orthodontics)
dr n. med. Jan Kowalski (periodontologia, choroby błony śluzowej jamy ustnej – periodontics, diseases of the oral mucose)
dr n. med. Wiesław Krajewski (stomatologia zachowawcza, pedodoncja – conservative dentistry, pedodontics)
dr n. med. Mariusz Duda (implantologia – implantology)
dr n. med. Tomasz Staniowski (endodoncja – endodontics)
dr hab. Małgorzata Knaś, prof. (farmakologia, farmakoterapia – pharmacology, pharmacotherapy)

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICAL ADVISOR:

dr Dariusz Minakowski

REDAKCJA GRAFICZNA I SKŁAD / GRAPHIC DESIGNER AND PHOTO EDITOR:

Wyrazista.com.pl

MARKETING, REKLAMA I SPRZEDAŻ / MARKETING, ADVERTISEMENT AND SALES:

Anna Nocoń

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z REDAKCJĄ / ASSOCIATE SCIENTIFIC EDITORS OR ADVISORS:

dr hab. Izabela Szarmach
dr n. med. Zofia Maria Rump
dr hab. Małgorzata Zadurska
prof. dr hab. Tomasz Konopka
prof. dr hab. Leszek Kryst
prof. dr hab. Grzegorz Krzymański

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.