Stomatologia Współczesna nr 6/2017

Stomatologia Współczesna NR 6/2017     Porównanie wiedzy prozdrowotnej rodziców dzieci chorych na przewlekłą chorobę nerek i dzieci zdrowych, mającej wpływ na stan zdrowia jamy ustnej  Comparison of pro-health knowledge of parents of children with…

Stomatologia Współczesna nr 4-5/2017

Stomatologia Współczesna NR 4-5/2017     Clinical efficacy of autologous bone grafts and xenogenous bone materials in patients with the jaw bone defects Kliniczna skuteczność autologicznych przeszczepów kości oraz ksenogennych materiałów u pacjentów z defektami…

Stomatologia Współczesna nr 3/2017

Stomatologia Współczesna NR 3/2017     Czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne w zakresie zdrowia jamy ustnej osób 15-letnich z województwa mazowieckiego Factors influencing oral health related behavior of 15-year-old youth in Mazovia Province Z Zakładu Stomatologii…

Stomatologia Współczesna nr 2/2017

Stomatologia Współczesna NR 2/2017     Uwalnianie jonów fluorkowych z kompozytu typu bulk fill do różnych środowisk w warunkach in vitro Fluoride release from bulk fill resin composite to different environments – in vitro study…

Stomatologia Współczesna nr 1/2017

Stomatologia Współczesna NR 1/2017     Status periodontologiczny pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego Periodontal status of patients after acute myocardial infarction Z Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.