Stomatologia Współczesna nr 6/2006

Stomatologia Współczesna NR 6/2006 Porównanie odsetka komórek z receptorem TCR.ß i TCR.. w surowicy krwi obwodowej u chorych z aftami nawracającymi (RAS) i u osób zdrowych The peripheral blood cells with receptors TCR.ß and TCR..…

Stomatologia Współczesna nr 5/2006

Stomatologia Współczesna NR 5/2006 Materiały tymczasowe stosowane w leczeniu endodontycznym Temporary filling materials used in endodontic treatment Z Zakładu Endodoncji przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: lek. dent. Agnieszka Prociów…

Stomatologia Współczesna nr 4/2006

Stomatologia Współczesna NR 4/2006 Kliniczna ocena morfologii systemu kanałowego korzeni policzkowych bliższych stałych zębów trzonowych szczęki Clinical evaluation of the root canal system morphology in the mesiobuccal root of maxillary molar teeth lek. dent. Bartosz…

Stomatologia Współczesna nr 3/2006

Stomatologia Współczesna NR 3/2006 Uwarunkowania genetyczne w chorobach przyzębia Genetic factors in periodontal diseases Elżbieta Dybiżbańska - adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie Aniela Brodzikowska - adiunkt Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w…

Stomatologia Współczesna nr 2/2006

Stomatologia Współczesna NR 2/2006 Szkolenie podyplomowe - potrzeby polskich lekarzy praktyków na podstawie ankiety oceniającej konferencję szkoleniową Saldent 2005 Postgraduate education; the needs of Polish practitioners as evaluated from a questionnaire distributed at the Saldent…

Stomatologia Współczesna nr 1/2006

Stomatologia Współczesna NR 1/2006 Dynamika zapadalności i przebiegu próchnicy w populacji 18-letniej młodzieży polskiej w minionym dziesięcioleciu Dental caries` dynamics in 18-year-olds in the past tenth anniversary in Poland lek. dent. Elżbieta Pieżynowska, asystent z…

Stomatologia Współczesna Suplement 2/2006

Stomatologia Współczesna Suplement 2/2006 Zespół Bloch–Sulzbergera (incontinentia pigmenti) – opis przypadku Bloch-Sulzberger Syndrome (incontinentia pigmenti) – a case report Z Zakładu Ortodoncji IS AM w Warszawie dr n. med. Małgorzata Zadurska – adiunkt Z Zakładu…

Stomatologia Współczesna Suplement 1/2006

Stomatologia Współczesna Suplement 1/2006 Efekty temperaturowe wywoływane przez lampy w zębie in vitro The thermal effects caused by dental curing-units in in vitro tooth dr n. med. Maria Preiskorn-Rynkiewicz, Poradnia Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia,…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.