Stomatologia Współczesna nr 6/2005

Stomatologia Współczesna NR 6/2005 Stan i potrzeby lecznicze przyzębia młodzieży w wieku 18 lat w Polsce Periodontal status and treatment needs of youn people aged 18-yers in Poland lek. stom. Elżbieta Pierzynowska, asystent w Zakładzie…

Stomatologia Współczesna nr 5/2005

Stomatologia Współczesna NR 5/2005 Występowanie w ślinie antagonisty receptora interleukiny pierwszej (IL-1ra) i rozpuszczalnego receptora typu pierwszego dla czynnika martwicy nowotworów (sTNF RI) w zapaleniu przyzębia Salvia levels of interleukin - 1 receptor antagonist (IL-1…

Stomatologia Współczesna nr 4/2005

Stomatologia Współczesna NR 4/2005 Aktualne koncepcje diagnostyki próchnicy The current concepts of caries diagnosis dr n. med. Agnieszka Mielczarek, adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie lek. stom. Anna Kwiatkowska, wykładowca w Zakładzie…

Stomatologia Współczesna nr 3/2005

Stomatologia Współczesna NR 3/2005 Wpływ lizaków bezcukrowych na wybrane parametry śliny mieszanej Influence of sugarfree lollipops on selected salivary parameters prof. dr hab. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej AM we…

Stomatologia Współczesna nr 2/2005

Stomatologia Współczesna NR 2/2005 Zastosowanie pomiaru przepływu krwi za pomocą techniki Laser Doppler Flowmetry (LDF) w diagnostyce chorób miazgi zębów stałych Measurement of pulpal blood flow with with Laser-Doppler Flowmetry (LDF) in diagnostic of pulp…

Stomatologia Współczesna nr 1/2005

Stomatologia Współczesna NR 1/2005 Resorpcje, przyczyny powstawania oraz metody leczenia Resorption, causes of occurens and posibilities of their treatment dr n. med. Sławomir Ledzion, Zakład Endodoncji przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii UM w…

Stomatologia Współczesna Suplement 2/2005

Stomatologia Współczesna Suplement 2/2005 Uwalnianie jonów fluorkowych z glassjonomerowych materiałów stomatologicznych. Część II Release of fluoride from glassionomers. Part II dr. n. farm. Joanna Drozd, adiunkt, Katedra i Zakład Chemii Leków Akademii Medycznej im. prof.…

Stomatologia Współczesna Suplement 1/2005

Stomatologia Współczesna Suplement 1/2005 Wytyczne postępowania leczniczego w endodoncji Management guidelines for root canal treatment prof. dr hab. Halina Pawlicka, kierownik Zakładu Endodoncji przy Katedrze Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii L/M w Łodzi Słowa kluczowe: leczenie…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.