Uwaga!

PROŚBA DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SPKS

spks_20

W czerwcu 1997 roku w pięknie położonym nad rzeką Świder ośrodku Pracy Twórczej PAN w Mądralinie grupa kilkudziesięciu stomatologów założycieli utworzyła Klub Stomatologiczny, który rok później – w 1998 roku – przyjął nazwę Stowarzyszenie Polski Klub Stomatologiczny oraz uzyskał rejestrację sądową.

Główne cele Stowarzyszenia to kształcenie i doskonalenie zawodowe w dziedzinie stomatologii i medycyny, inicjowanie, wspieranie wszelkich działań na rzecz zdrowia społeczeństwa oraz prewencji chorób jamy ustnej, integracja środowiska stomatologicznego, organizowanie wyjazdów edukacyjno-poznawczych do różnych krajów i zakątków świata.

Na przestrzeni lat uformowała się grupa około 180 entuzjastów zainteresowanych poznawaniem różnych krajów, regionów naszego globu, bezpośrednim zapoznawaniem się z organizacją i funkcjonowaniem opieki i pomocy stomatologicznej w lokalnych różnych uwarunkowaniach i standardach cywilizacyjnych, ekonomicznych, kulturowych itp. Nie sposób w krótkiej informacji wymienić wszystkich krajów, rejsów po morzach świata, atrakcyjnych miejsc i miejscowości, trwale zapisanych w światowym dziedzictwie kultury, rozwoju cywilizacyjnego, fenomenów przyrody i fauny, które zobaczyli lub odwiedzili klubowicze – członkowie stowarzyszenia.

Polski Klub Stomatologiczny organizował i organizuje wyjazdy stomatologów na prestiżowe międzynarodowe imprezy dentystyczne, kongresy (w tym FDI), konferencje i wystawy, które odbywają się najczęściej w znanych metropoliach na różnych kontynentach.

Klub był również organizatorem bądź współorganizatorem imprez o charakterze szkoleniowym i doskonalenia zawodowego. W kraju odbywały się one w czerwcu w ramach cyklu „Nauka przed urlopem”, natomiast za granicą – należy wymienić m.in. pobyt klubu na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Toronto (Kanada), międzynarodową konferencję na wyspie Bali (Indonezja), kurs szkoleniowy na Martynice (Karaiby – Małe Antyle), szkolenie w Puerto Viejo w Kostaryce, spotkanie szkoleniowe członków klubu z periodontologami Ukrainy w Instytucie Stomatologii NAMKP w Kijowie oraz kilkakrotne uczestnictwo stowarzyszenia w International Dental Show w Kolonii.

Nietypową, ale społecznie pożyteczną inicjatywą była pomoc dla dentystów w Tanzanii (Afryka) związana z przekazaniem w imieniu polskich stomatologów w formie darowizny różnego typu materiałów oraz drobnego sprzętu dentystycznego.

Należy podkreślić, że Stowarzyszenie Polski Klub Stomatologiczny przez wszystkie lata swojego istnienia i również obecnie bardzo blisko współpracuje z wydawnictwem Med Tour Press International oraz redakcją „Stomatologii Współczesnej”, otrzymując wsparcie i pomoc w realizacji różnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz środowiska i pacjentów.

Oryginalność naszego klubu, która wyróżnia tę organizację spośród innych stomatologicznych stowarzyszeń lekarskich, polega na umiejętnym i satysfakcjonującym łączeniu pogłębiania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności zawodowych z ciekawą, atrakcyjną przygodą poznawania świata.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.