PATRONAT / PATRONAGE

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
Polskie Towarzystwo Periodontologiczne

UKAZUJE SIĘ OD 1994 / FOUNDED 1994

Czasopismo indeksowane w MNiSW, w bazie Index Copernicus oraz Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL

REDAKCJA / EDITORIAL STAFF:

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF:

prof. dr hab. med. Jan Trykowski

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

dr n. med. Juliusz Minakowski

REDAKTOR PROWADZĄCY / EXECUTIVE EDITOR:

mgr Grażyna Wołujewicz

REDAKTORZY JĘZYKOWI / LANGUAGE EDITORS:

lek. dent. Zuzanna Bogacz – język angielski
Anna Z. Minakowska – język angielski

REDAKTORZY TEMATYCZNI / ASSOCIATE EDITORS:

dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka (protetyka stomatologiczna – dental prosthetics)
dr n. med. Beata Penar-Zadarko (promocja zdrowia, profilaktyka stomatologiczna – health promotion, dental prophylaxis)
dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk (ortodoncja – orthodontics)
dr n. med. Jan Kowalski (periodontologia, choroby błony śluzowej jamy ustnej – periodontics, diseases of the oral mucose)
dr n. med. Wiesław Krajewski (stomatologia zachowawcza, pedodoncja – conservative dentistry, pedodontics)
dr n. med. Mariusz Duda (implantologia – implantology)
dr n. med. Tomasz Staniowski (endodoncja – endodontics)
dr hab. Małgorzata Knaś, prof. (farmakologia, farmakoterapia – pharmacology, pharmacotherapy)

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICAL ADVISOR:

dr Dariusz Minakowski

REDAKCJA GRAFICZNA I SKŁAD / GRAPHIC DESIGNER AND PHOTO EDITOR:

Wyrazista.com.pl

MARKETING, REKLAMA I SPRZEDAŻ / MARKETING, ADVERTISEMENT AND SALES:

Anna Nocoń

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z REDAKCJĄ / ASSOCIATE SCIENTIFIC EDITORS OR ADVISORS:

dr hab. Izabela Szarmach
dr n. med. Zofia Maria Rump
dr hab. Małgorzata Zadurska
prof. dr hab. Tomasz Konopka
prof. dr hab. Leszek Kryst
prof. dr hab. Grzegorz Krzymański

RADA NAUKOWA / EDITORIAL BOARD:

prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska
prof. dr hab. Galina F. Biłoklicka (Ukraina)
prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
dr hab. prof. nadzw. Beata Dejak
dr hab. Elżbieta Dembowska
dr n. med. Mariusz Duda
prof. Eli Friedwald (Izrael)
prof. dr Gianluca Gambarini (Włochy)
prof. dr hab. Renata Górska
prof. dr Asbjørn Hasund (Norwegia)
doc. MUDr. Hana Hubálková (Czechy)
prof. dr Stefan Ihde (Niemcy)
prof. dr hab. Elżbieta Jodkowska
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
prof. dr Edwina Kidd (Londyn)
prof. dr hab. Ryszard Koczorowski
prof. dr hab. Anna Komorowska
prof. dr hab. Grzegorz Krzymański
prof. dr Markku Larmas (Finlandia)
prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
prof. dr Graham J. Mount (Australia)
prof. dr Hien Ngo (Australia)
prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk
prof. dr hab. Danuta Piątowska
dr hab. prof. nadzw.Jolanta Pytko-Polończyk
dr med. dent. Thomas Schindler (Austria)
prof. dr Dietmar Segner (Niemcy)
dr med. Andrej Shpakov (Białoruś)
prof. dr hab. Honorata Shaw (Wielka Brytania)
prof. dr Geoffrey Shaw (Wielka Brytania)
dr med. Miron M. Uhryn (Ukraina)
prof. dr Sergei Ulitowski (Rosja)
prof. dr hab. Leopold Wagner
prof. dr Eeva Windstrom (Finlandia)
prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska
prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk

WSPÓŁPRACA / COOPERATION

Polskie Towarzystwo Periodontologiczne (PTP)
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI)
Towarzystwo Lekarzy Periodontologów Ukrainy
Stowarzyszenie Polski Klub Stomatologiczny
Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów
Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

CZASOPISMA PARTNERSKIE / COOPERATION WITH MAGAZINES:

„Dental Spiegel” (Niemcy)
„Doktor OS” (Włochy)
„Progresdent” (Czechy)
„Novoje w Stomatologii” (Rosja)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.