Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki.
Archiwum online

Występowanie próchnicy wczesnego dzieciństwa i enamelopatii u dzieci żłobkowych na tle wybranych środowiskowych czynników ryzyka 

Early childhood caries and enamelopathies in nursery school children as well as their environmental risk factors 

Z Kliniki Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: dr n. med. Karolina Gerreth – adiunkt 

 

Słowa kluczowe: dzieci żłobkowe, próchnica wczesnego dzieciństwa, zaburzenia rozwojowe szkliwa, czynniki środowiskowe

Cel. Celem pracy była ocena występowania próchnicy wczesnego dzieciństwa i zaburzeń rozwojowych szkliwa zębów mlecznych u dzieci, a także obecności wybranych czynników środowiskowych związanych z rozwojem tych patologii.

Materiał i metody. Przeprowadzono badanie stanu zdrowia uzębienia 156 poznańskich dzieci żłobkowych oraz socjomedyczne wśród ich rodziców/opiekunów. Na podstawie uzyskanych danych obliczono frekwencję próchnicy i enamelopatii oraz liczbę zębów z próchnicą i zaburzeniami rozwojowymi szkliwa. Pytania kwestionariusza dotyczyły chorób przebytych przez matkę w okresie ciąży oraz informacji dotyczących żywienia i nawyków higienicznych dziecka.

Wyniki. Frekwencja próchnicy u badanych wynosiła 18,59%, a enamelopatii 8,33%. Specjalna dieta stosowana była u 30,77% dzieci z enamelopatiami, podczas gdy w grupie bez defektu u 13,79% badanych (p = 0,02). Jedynie 58,62% dzieci z próchnicą myło zęby dwa razy dziennie. 

Wnioski. Z uwagi na odnotowane u znacznego odsetka dzieci żłobkowych występowanie choroby próchnicowej, jak i zaburzeń rozwojowych szkliwa konieczne jest w celu przeciwdziałania ich następstwom położenie nacisku na wdrożenie wczesnej specjalistycznej opieki stomatologicznej u dzieci w tym wieku. 

 

Key words: nursery school children, early childhood caries (ECC), developmental defects of enamel (DDE), environmental factors

Aim. The aim of the study was to evaluate the prevalence of early childhood caries (ECC) and developmental defects of enamel (DDE) in primary dentition, as well as the presence of selected environmental factors associated with the development of these pathologies.

Material and methods.  A dental examination was performed in 156 nursery school children, whereas sociomedical study was carried out among their parents/caregivers. The obtained data was helpful in calculating prevalence of caries and enamelopathies as well as the number of teeth with caries and developmental defects of enamel. The questionnaire included data concerning maternal diseases during pregnancy and information on diet and hygienic habits of the child.

Results. Caries prevalence amounted to 18.59%, whereas enamelopathies occurred in 8.33% of children. A special diet was used in 30.77% of children with enamelopathies while in the group without defect in 13.79% of the subjects (p = 0.02). Only 58.62% of children with caries brushed their teeth twice a day. 

Conclusions. Because of the high prevalence of dental caries and developmental defects of enamel in nursery school children, there is a need to implement specialist dental care in children of this age group to prevent their consequences.

 

 

Wyszukiwarka artykułów:

 

Wszystkie roczniki:

2017

2016

2015

2014

 

2013

2012

2011

2010

 

2009

2008

2007

2006

 

2005

2004

2003

2002

 

2001

2000

1999

1998

 

1997

1996

1995

1994

 

SŁOWA KLUCZOWE:

wydawnictwo medyczne, stomatologia, kalendarz stomatologiczny, stomatologia współczesna, publikacje medyczne, wydawnictwa medyczne, podróże stomatologów, wyjazdy dla stomatologów, kongresy stomatologiczne, szkolenia dla stomatologów
  • NOWOŚĆ!

NASI PARTNERZY

 

DANE TELEADRESOWE

 

Med Tour Press International Sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 17
05-400 Otwock

tel. +48 790 - 237 - 548

tel. +48 531 - 253 - 270