Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki.
RELACJE Z PODRÓŻY

W dniach 15–18 listopada 2012 r.  gościła w Kijowie kilkunastoosobowa grupa polskich lekarzy dentystów. Wyjazd Koleżanek i Kolegów z Polski na Ukrainę został zorganizowany przez redakcję „Stomatologii Współczesnej” przy współpracy i pomocy Zarządu Towarzystwa Lekarzy Periodontologów Ukrainy (TLPU). W gronie polskich lekarzy była m. in. przedstawicielka Izb Lekarskich, lek. dent. Marta Klimkowska–Misiak, członek Prezydium NRL i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej OIL w Warszawie.

Program wyjazdu zakładał spotkanie z ukraińskimi lekarzami oraz z przedstawicielami kierownictwa Centrum Stomatologicznego Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego w Kijowie, w tym z Prezydentem Towarzystwa Lekarzy Periodontologów Ukrainy i Dyrektorem Centrum prof. dr Galiną F. Bełoklicką. 

Główne spotkanie, które miało konferencyjny charakter oraz spotkania studyjne odbywały się w Centrum Stomatologicznym Akademii, a ściślej w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją i Periodontologią. Przewodniczącą i moderatorem była profesor Bełoklicka, która w wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji przedstawiła genezę utworzenia, cele i program niedawno powstałego Towarzystwa Lekarzy Periodontologów Ukrainy. Omówiła również strukturę i zadania Centrum Stomatologicznego, działającego w ramach Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego w Kijowie. Część wykładu Pani Profesor dotyczyła także założeń i organizacji opieki stomatologicznej na Ukrainie oraz zasad kształcenia podyplomowego. 

W dyskusji m. in. zwrócono uwagę na odrębności w systemach organizacji i finansowania opieki zdrowotnej, w tym opieki stomatologicznej w obu krajach oraz różnice programowe i organizacyjne dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, a przede wszystkim lekarzy dentystów. W Polsce wprowadzone zmiany w dużym stopniu wiązały się z dostosowaniem systemu do wymogów prawa Unii Europejskiej (UE). Niektóre specjalizacje stomatologiczne uzyskiwane przez lekarzy w Polsce są automatycznie honorowane w innych krajach UE. Poza tym odnotować należy coraz bardziej ożywioną dyskusję (nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach UE) na temat większego  umedycznienia studiów stomatologicznych, zarówno przed-, jaki podyplomowych.

W trakcie debaty odbyła się także miła uroczystość przyjęcia kilku polskich lekarzy w skład członków Towarzystwa Lekarzy Periodontologów Ukrainu – z wręczeniem certyfikatów potwierdzających ten fakt.

Należy podkreślić bardzo serdeczne, gościnne i przyjazne przyjęcie polskich Koleżanek i Kolegów przez gospodarzy. Dobra organizacja naszego krótkiego pobytu w Kijowie, zarówno w aspektach realizacji programu merytorycznego, jak i turystyczno–poznawczego w pełni uzasadniają słowa gorącego podziękowania, które niniejszym przekazujemy Ukraińskim Przyjaciołom i Kolegom. Szczególne wyrazy podziękowania dedykujemy Pani Profesor Galinie F. Bełoklickiej oraz Pani Docent Tatianie O. Sołncewej (Centrum Stomatologii).

Program turystyczno–poznawczy to przede wszystkim objazdowe zwiedzanie Kijowa, jego atrakcyjnych turystycznie miejsc i zabytków, w tym: Peczerskie Ławry (kompleks), Sofijski Sobór, Michałowski Plac, Mariański Park, Kreszczatik i Majdan, Andrejewska Cerkiew, Pejzażnaja Aleja, Złote Wrota, Władimirski Sobór, Bezarabskaja Płoszczad. W dniu 17 listopada odbyliśmy wielogodzinną wycieczkę do Czernihowa, miasta położonego około 150 km od Kijowa, jednego z najstarszych miast Rusi Kijowskiej. Czernihów – obecnie centrum administracyjne obwodu czernihowskiego – położony na wysokim brzegu Desny jest bardzo ciekawy, atrakcyjny pod względem turystycznym. Miasto w przeszłości otoczone fortyfikacjami obronnymi znane jest z wielu zabytków architektonicznych, m. in. klasztorów - Jelecki–Uspenski oraz Troicko–Illinski z wiekowym kompleksem pieczar określanych jako Jaskinie Antoniego. 

Program turystyczny w całości realizowany był z udziałem polskojęzycznego przewodnika i wygodnym transportem (m–bus Mercedes Sprinter).

Relacja i fot.: dr J. Karbowski

SŁOWA KLUCZOWE:

wydawnictwo medyczne, stomatologia, kalendarz stomatologiczny, stomatologia współczesna, publikacje medyczne, wydawnictwa medyczne, podróże stomatologów, wyjazdy dla stomatologów, kongresy stomatologiczne, szkolenia dla stomatologów
  • NOWOŚĆ!

NASI PARTNERZY

 

DANE TELEADRESOWE

 

Med Tour Press International Sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 17
05-400 Otwock

tel. +48 790 - 237 - 548

tel. +48 531 - 253 - 270